Ruwvoeders

Op Nederlandse melkveebedrijven zijn gras en snijmaïs de twee belangrijkste ruwvoeders. Gemiddeld bestaat 70 procent van het rantsoen uit ruwvoer. De verhouding staat sterk in relatie met de regio waar het bedrijf zich bevindt. De groei- en kwaliteit van deze producten is een continue proces wat sterk aan verandering onderhevig is. Afhankelijk van verschillende omstandigheden en jaargetijde worden ruwvoeders aangeboden voor de verkoop.

Daarnaast is het voor een voldoende penswerking belangrijk dat het rantsoen voldoende structuur en prik bevat. De structuurwaarde van een voedermiddel geeft aan in hoeverre het voedermiddel bijdraagt aan een stabiele pensfermentatie en pensverzuring helpt te voorkomen. Bij structuurgebrek staan verteerbaarheid, voeropname en diergezondheid onder druk. De Heus Agro vermarkt ook verschillende structuurvoeders welke in deze behoefte voorzien.