Bijproducten

In de Nederlandse melkveehouderij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bijproducten. Het voeren van vochtrijke bijproducten is een vorm van duurzaam ondernemen. Niet alleen worden hiermee reststromen benut voor de productie van voedsel. Ook is er sprake van een energiebesparing omdat het niet nodig is deze reststromen te drogen of te vewerken. 

De meeste veehouders voeren bijproducten uit financieel oogpunt. Bijproducten zijn relatief goedkoop waardoor de voerkosten verlaagd worden én het financieel rendement verbeterd. Om optimale financiële resultaten te behalen met bijproducten is het van belang te zorgen voor de juiste bewaring en voersnelheid om verliezen te vorkomen. Het voeren van bijproducten heeft naast een financieel voordeel nog meerdere voordelen.

Bijproducten verhogen in het algemeen de smakelijkheid van het rantsoen, hierdoor stijgt de totale droge stof opname van het rantsoen. Ook minder smakelijke gras-of maïskuilen worden beter opgenomen. Hierdoor kan er een hogere benutting uit eigen ruwvoer én een hogere voerefficiëntie worden gehaald.